KEEK-Projekti

Pari vuotta sitten Kiikoisten Lions club lähti toteuttamaan "Elinvoimainen ja kehittyvä Kiikoinen"- projektia, joka sai työnimen KEEK. Mitä on saatu aikaan?

Koulu katsottiin hyvin tärkeäksi tekijäksi nuorten perheiden valitessa asuinpaikkaansa. Aluksi lahjoitimme Toukolan alakoululle koodauksen opiskeluun microbit-elektroniikkaa ja 30 tietokonetta latausvaunuineen. Tämä mahdollisti 3- ja 4- luokkalaisille oman henkilökohtaisen koneen käytön. Opettaja Eeva Falinilta oppilaat saivat asiantuntevan ohjauksen.

Alkuvuonna 2020 teimme aloitteen kaavamuutoksesta, joka sallisi rakentamisen Hämeenlahteen kaupungin omistamalle, järveen rajoittuvalle alueelle. Uusi kaavaehdotus on nyt edennyt esittely- ja hyväksymisvaiheeseen. Rauhalliset, mutta kuitenkin kylän keskustassa sijaitsevat tontit ovat houkuttelevia paitsi vakituisen kodin, myös kakkos-/loma- asunnon paikkana esim etätyöntekijälle.

Yhteistyössä kaupungin kanssa toteutimme etätyökokeilun Kiikostalolla. Noin kymmenen hengen ryhmä pääasiassa pääkaupunkiseudulta saapui hankkimaan kokemuksia paikan ja oheispalvelujen toimivuudesta. Kiikostalo hyödynnettiin sittemmin "uusiokäyttöön", ja siitä rakennettiin kylän ensimmäinen upea päiväkoti. Katso video alta.

Projektiin osoitetuin lahjoitusvaroin on hankittu kaksi kolmiulotteisia kappaleita tulostavaa laitetta. Tällä hetkellä ne on sijoitettu yläkoululaisten käyttöön Äetsään.

Teimme myös asukkaille ja yrityksille kyselytutkimuksen, jonka tarkoitus oli ohjata projektimme suuntaa. Selkeätä vajetta koettiin tietyistä yrityspalveluista ja terveydenhoidon saatavuudesta. KEEK- projektin jatkossa paneudummekin näihin asioihin. Toisaalta oli hieno todeta, kuinka kokonaisuutta arvioitaessa suurin osa vastaajista piti Kiikoista hyvänä asuinpaikkana.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana olemme järjestäneet torilla kahdet markkinat. Kummatkin onnistuivat yli odotusten. Kesämarkkinoilla oli monipuolisen ohjelman siivittämänä tuhatpäinen kävijämäärä ja lähes 40 myyjää.

Jätemuovipakkausten keräyksen tarpeellisuus Kiikoisissa todettiin tehdyn koejakson aikana. Yhdessä Kiikoisten Yrittäjien kanssa olemme toteuttaneet toistaiseksi jatkuvan palvelun. 10 keräysastiaa on sijoitettu Kiikoisten SEO:n piha-alueelle. Kahdessa viikossa n 7 kuutiota "imevät" säiliöt täyttyvät.

Viranomaisten, terveydenhuollon, kaupan ym palvelut ovat paljolti siirtyneet sähköisesti hoidettaviksi. Näiden taitojen kehittämiseksi toteutettiin yhdessä Sastamalan buusti-hankkeen, Aito Säästöpankin ja Länsi-Suomen Osuuspankin kanssa digikoulutus syyskuussa. Osanottajia oli ilahduttavasti yli 20. Jatkona tälle oli kolmena peräkkäisenä viikkona perjantaisin "digitalkkarin vastaanotto", jonne halukkaat voivat mennä saamaan henkilökohtaista apua ongelmiinsa.

Kiikoisten ajankohtaisista tapahtumista ja yrityselämästä olemme tehneet 10 "Kiikoistube"- videota, ja uusia on tulossa.

Mukavaa, että projektimme on saanut myönteistä palautetta, ja se on huomattu Kiikoisten ulkopuolellakin. Monesti olemme saaneet vastata aihetta koskeviin kysymyksiin. Mukavaa sekin, että koko kylä on hengessä mukana.

Aito Säästöpankille, Kiikoisten Osuuspankille, Sastamalan kaupungille ja Joutsenten reitille suuret kiitokset antamastanne tuesta. Ilman sitä tätä ei olisi kirjoitettu.