Sastamala Kiikoinen

KEEK-projekti

KEEK - Kehittyvä ja Elinvoimainen Kiikoinen projekti.

Vuoden 2018 syyspuolella iski Mattia savusaunan lauteilla ajatus paikallisten nuorten hyväksi ja heidän kanssaan tehtävästä työstä. Koska vastaavanlaisen jutun toteuttamisesta oli jo elävä malli ja kokemusta, alettiin ajatusta työstää muutaman kaverin porukalla. Ja kuin taikaiskusta, taas saunareissun jälkeen, Jani tempaisi asiasta version no: 1 paperille ja juttu otti ilmaa alleen. Oltiin hyvin nopeasti siinä tilanteessa että todettiin Lions Club oikeaksi toteuttajaksi ja esiteltiin asia isommalle porukalle. Eipä oikein ottanut tuulta, rahoitusta ja käytännön toteutusmallia viilailtiin ja tuli aikalisän paikka.

Yhtä historian lehteä oli ravisteltu juuri 2019 keväällä, jolloin paikallinen Säästöpankki sulautui yhteen Huittisten Säästöpankin kanssa. Tässä yhteydessä oli sovittu Kiikoisten alueen saavan "tasinkoa" pankin luovutuksesta ja sen ensimmäisistä kohteista alettiin päättämään - luonnollisesti järjellisiä hakemuksia vastaan - juuri projektimme kannalta sopivaan aikaan.

Prosessi "järjellisen hakemuksen" tekemisestä myös pakotti meidät miettimään asiaa useammalta eri kannalta ja tiedättehän, asioilla on tapana alkaa järjestyä kun niitä aletaan järjestellä, KEEK otti ja syntyi! 

Kiikoisten Lions club on toteuttanut vuosien saatossa isoja paikallisia hankkeita (kylänraitin katuvalot, pururadan valaistus ym), mutta tämä nyt käynnistyvä projekti on tähänastisista mittavin. Jotta pääsemme parhaaseen tulokseen, haastamme Kiikoisten yritykset ja yhdistykset, yksityiset kansalaiset ja Sastamalan kaupungin osallistumaan tiedoin, taidoin, verkostoin, rahoin...!       

Katsaus KEEK-projektin etenemiseen


Puolitoista vuotta sitten Kiikoisten Lions club lähti toteuttamaan "Elinvoimainen ja kehittyvä Kiikoinen"- projektia, joka sai työnimen KEEK. Tässä kohtaa on hyvä tarkastella, mitä on saatu aikaan.

Koulu katsottiin hyvin tärkeäksi tekijäksi nuorten perheiden valitessa asuinpaikkaansa. Vuosi sitten lahjoitimme Toukolan alakoululle koodauksen opiskeluun microbit-elektroniikkaa, ja viime lukuvuoden alkaessa 30 tietokonetta latausvaunuineen. Tämä mahdollisti 3- ja 4- luokkalaisille oman henkilökohtaisen koneen käytön. Opettaja Eeva Falinilta oppilaat saavat asiantuntevan ohjauksen.

Alkuvuonna 2020 teimme aloitteen kaavamuutoksesta, joka sallisi rakentamisen Hämeenlahteen kaupungin omistamalle, järveen rajoittuvalle alueelle. Uusi kaavaehdotus on nyt hyväksytty ympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Rauhalliset, mutta kuitenkin kylän keskustassa sijaitsevat järvenrantatontit ovat houkuttelevia paitsi vakituisen kodin, myös kakkos-/loma- asunnon paikkana esim etätyöntekijälle.

Olemme yhteistyössä kaupungin kanssa tänä kesänä toteuttamassa etätyökokeilua Kiikostalolla. Noin kymmenen hengen ryhmä pääasiassa pääkaupunkiseudulta saapuu hankkimaan kokemuksia paikan ja oheispalvelujen toimivuudesta. Tästä kuullaan tuonnempana.

Tänä keväänä Kiikoisten Osuuspankki halusi osallistua projektiimme lahjoituksella. Kohteeksi valittiin jälleen kouluopetukseen liittyvä tuote, kolmiulotteisia kappaleita tulostava laite. Sen sijoituspaikkana on kiikoislaisten 7-9- luokkalaisten lähikoulu Äetsässä. Laitteen sijoituspaikkana voi olla myös Toukola tai kesäaikaan vaikkapa kirjasto.

Vuoden vaihteessa teimme asukkaille ja yrityksille kyselytutkimuksen, jonka tarkoitus oli myös ohjata projektimme suuntaa. Selkeätä vajetta koettiin tietyistä yrityspalveluista ja terveydenhoidon saatavuudesta. KEEK- projektin jatkossa paneudummekin näihin asioihin. Toisaalta oli hieno todeta, kuinka kokonaisuutta arvioitaessa suurin osa vastaajista piti Kiikoista hyvänä asuinpaikkana.

Mukavaa on myös, että projektimme on saanut myönteistä palautetta ja se on huomattu Kiikoisten ulkopuolellakin. Monesti olemme saaneet vastata aihetta koskeviin kysymyksiin. Mukavaa sekin, että koko kylä on hengessä mukana.

Kerrottakoon tässä, että paikallista palvelutyötä teemme myös pitämällä Huhdanmäen laskettelurinteen, kuntoradan ja Hämeenlahden uimarannan siisteinä ja käyttökunnossa. Toki osallistumme osana lionsjärjestöä lahjoituksin ja keräyksin erilaisten maailmanlaajuisten katastrofien ja sairauksien hoitoon. Punainen Sulka on tuttu lionkampanja, jolla on perinteisesti kerätty varoja erilaisiin kotimaisiin kohteisiin.

Aito Säästöpankille, Kiikoisten Osuuspankille, Sastamalan kaupungille ja Joutsenten reitille suuret kiitokset antamastanne tuesta. Ilman sitä tätä ei olisi kirjoitettu. Toivotaan, että vuoden kuluttua tekstiä syntyy vielä enemmän.

Lions club Kiikoinen

LC Kiikoinen Sastamala